Lønstatistik 2021


Vis tabeller for


Vælg underkategorisering


Løntabeller


Løntabeller


Lønkvotienter


Ansættelsesforhold


Besvarelser


Personalegoder


Løntabeller


Løntabeller


LøntabellerLønstatistik 2021


Pharmadanmarks lønstatistik for 2021 er igen lavet i en elektronisk version. Den er nem at navigere og orientere sig i. Alle tabeller kan gemmes og printes i pdf-format.

Pharmadanmarks lønstatistik for 2021 er igen lavet i en elektronisk version. Den er nem at navigere og orientere sig i. Alle tabeller kan gemmes og printes i pdf-format.

Det er værd at bemærke at inflationen forsat er lavere end den gennemsnitlige lønudvikling. Det betyder at Pharmadanmarks medarbejdergrupper i gennemsnit har oplevet pæne reallønstigninger.

Pharmadanmark har i år fået anonyme løntal direkte fra det offentlige og apotekerforeningen. Løntal på privatområdet har Pharmadanmarks medlemmer selv indberettet til Pharmadanmark.

Forklaring af fraktiler


Fraktiler beskriver, hvor mange procent af en observation, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig med 50 procent-fraktilen.

Hjælp til din lønforhandling


Du kan bruge lønstatistikken til at danne dig et billede af, hvad andre, der ligner dig, typisk får i løn og personalegoder. På den måde kan du få et overblik over, hvor du bør ligge lønmæssigt.

Du kan bruge lønstatistikken til at danne dig et billede af, hvad andre, der ligner dig, typisk får i løn og personalegoder. På den måde kan du få et overblik over, hvor du bør ligge lønmæssigt.

Du skal overveje, hvor du skal ligge i forhold til gennemsnittet og fraktilerne. Inddrag din baggrund, branchekendskab, erfaring fra arbejdsområdet m.v. Det kan også være, at du har noget personlig erfaring, der er særligt relevant for grundlaget for dit lønudspil. Det er også relevant at inddrage andre vilkår, når du vurderer lønnen, fx løn under barsel, ekstra ferie, fri bil, fri telefon, avisabonnement, bonus, pension, efteruddannelse, overarbejdsbetaling, fleksibel arbejdstid, hjemmearbejdsplads, sundhedsforsikring mv.

Husk, når du skal finde argumenter for lønforhandlingen, at det er bedre at finde to til tre rigtig gode argumenter frem for 10 middelmådige. Du kan risikere, at der bliver fokuseret på de dårlige argumenter.

Forberedelse
Inden forhandlingen går i gang, bør du og din chef udveksle tal og faktuelle oplysninger, som skal bruges i forhandlingen. Overvej, hvad der har størst værdi for dig og forbered alternativer til dine krav.

Forhandlingen
Du skal på forhånd fastlægge en smertegrænse for, hvad du som minimum skal have ud af forhandlingen. Nogle gange kan det være status quo, og andre gange kan det være en væsentlig lønfremgang.

Hvad skal dit udspil være?
- Lad dit udspil være ambitiøst og realistisk
- Spil ud med det, du vil blive rigtig glad for
- Suppler evt. lønforslag med forslag om attraktive personalegoder
- Sørg for at holde gang i en konstruktiv dialog
- Vær åben og lyttende, stil åbne spørgsmål
- Vær udholdende, selvom du oplever, at dine argumenter og krav afvises

Evaluering af lønforhandlingen
Er du ikke tilfreds med resultatet af dine lønforhandlinger, skal du måske overveje, om det er på tide at skifte job. Erfaringer viser, at akademikere ofte opnår gode lønforbedringer ved jobskifte. Når det er sagt, kan der selvsagt være andre forhold, der fortsat gør det attraktivt for dig at blive i jobbet. Det kan være, at der er særlige personalegoder, eller du har spændende arbejdsopgaver, der gør det værd for dig at give det et forsøg mere til lønforhandlingen året efter.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmark, hvis du har behov for sparring omkring lønforhandlingen.

Begyndelseslønninger


Pharmadanmark anbefaler en begyndelsesløn i 2022 i intervallet mellem 46.000 til 48.500 kr. inkl. pension pr. måned. Dette er baseret på vores lønstatistik og de faktiske lønforhandlinger, vi ser i forbindelse med vores rådgivning.

Vejledende satser for foredragsvirksomhed


Hvis du får tilbudt et job som foredragsholder eller en anden type mindre engagement, kan du se på disse retningslinjer for, hvad du bør tage i honorar for opgaven.

Hvis du får tilbudt et job som foredragsholder eller en anden type mindre engagement, kan du se på disse retningslinjer for, hvad du bør tage i honorar for opgaven.

Der findes ingen generelle aftaler om honorering af foredragsvirksomhed. Derfor anbefaler Pharmadanmark, at du sørger for på forhånd at lave en aftale om honorering. En aftale om honorering bør bl.a. tage højde for:

 • Betaling af udgifter til materiale (fx leje af udstyr osv.)
 • Betaling af udgift til befordring (hotel, kørsel og andre omkostninger)

 • Minimumstakst for foredrag/forelæsninger à 45-60 min./pr. påbegyndt time er kr. 2.895,00
  Minimumshonorering for deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time er kr. 869,00

  Vejledende satser for konsulentarbejde


  Som honorarlønnet freelancearbejder/konsulent/selvstændig skal der i den forlangte timeløn ved midlertidige opgaver tages højde for egenbetaling af ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, forsikringer, administration samt ledige perioder mellem opgaverne.

  Som honorarlønnet freelancearbejder/konsulent/selvstændig skal der i den forlangte timeløn ved midlertidige opgaver tages højde for egenbetaling af ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, forsikringer, administration samt ledige perioder mellem opgaverne.
  Du kan kontakte vores juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk for nærmere sparring, men i sidste ende, er det dig selv der fastsætter din timepris.